teknikjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Teknikjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Examensarbete − Övervakning av is och snö med hjälp av fjärranalys

Företag Vattenfall AB
Ort
Kategorier
Utgår

2023-05-31

Ansök nu

Examensarbete − Övervakning av is och snö med hjälp av fjärranalys

About the job

Om examensarbetet

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB ansvarar för att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall. På SKB finns enheten för platsmodellering och övervakning. Enheten ansvarar bland annat för platsundersökningar och långtidsövervakning i Forsmarksområdet i norra Uppland.

De hydrometeorologiska förhållandena på platsen innebär att stora mängder vatten säsongsmässigt lagras i form av is och snö under vintern och sedan släpps ut under vårsmältningen. Följaktligen är säsongsbetonad lagring/utsläpp av is och snö, och även långsiktiga trender gällande tidpunkt och omfattning av dessa processer, viktiga komponenter i den hydrologiska platsförståelsen. Därförbedriver SKB meteorologisk övervakning i Forsmark sedan 2003. I detta ingår automatisk övervakning av till exempel nederbörd, lufttemperatur och globalstrålning. Övervakningen omfattar även manuella observationer av datum för isläggning och islossning i avgränsade områden av havsvikar och sjöar, samt manuella mätningar av snödjup och dess ekvivalenta vatteninnehåll vid ett antal utpekade observationsplatser.

De metoder för is- och snöövervakning som för närvarande används av SKB i Forsmark ger begränsad information om den rumsliga täckningen och den tidsmässiga dynamiken hos isläggning/-lossning och snöfrysning/-upptining. Dessutom lagras data för närvarande i en icke-rumslig databas och är därför inte lättillgänglig för visualiserings- eller tolkningsändamål. Som ett led i SKB:s strävan efter ständiga förbättringar av data- och informationsnoggrannhet, effektivitet och tillgänglighet är det övergripande syftet med detta examensarbete att utveckla ett system för automatisk inhämtning, analys, lagring och visualisering av rumsligt och tidsmässigt fördelade is- och snödata för platsen Forsmark. Som bakgrundsdata för analyserna/bearbetningen av data ska satellitdata i form av InSar-data från ESA användas. I det system som ska utvecklas ska analyserade (klassificerade) data vad gäller is- och snötäckning lagras på ett strukturerat sätt i SKB:s GIS-databas för att kunna göras tillgängligt för vidare analys och presentation.

Beroende på intresse och överenskommen omfattning kan arbetet delas upp i två–tre separata examensarbeten.

Your profile

Vi letar efter studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv inom en generation och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet.

  • Utbildning - naturgeografi eller samhällsbyggnad, väg-och vatten eller geovetarlinjen

  • Omfattning - (15/30 hp/annat)

  • Svenska och engelska

Additional information

  • Uppdraget startar: 2023-08-15 eller enligt överenskommelse.

  • Placeringsort: Forsmark eller Solna. Arbete på plats i Forsmark kommer krävas oavsett placeringsort.

  • Ansökan – en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg.

  • Sista ansökningsdag är 2023-05-31.

  • Kontaktperson och handledare på SKB:

Mathias Andersson, GIS/fjärranalysspecialist, mathias.andersson@skb.se, 073-930 08 16

Aryani Atmosudirdjo, hydrometeorologisk platsövervakning, aryani.atmosudirdjo@skb.se, 072-564 65 12

Kent Werner, hydrometeorologisk platsmodellering, kent.werner@skb.se, 070-220 19 88

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/

Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklassad, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Dela detta jobb

Examensarbete − Övervakning av is och snö med hjälp av fjärranalys

Vattenfall AB